Sophiahemmet Rehab Center

Toofab har på uppdrag av Vasakronan genomfört en hyresgästanpassning för Sophiahemmet om ca 2000 m2 i den klassiska kasernbyggnaden Svea Artilleri längs Valhallavägen i Stockholm. Här har vi ansvarat för projekteringsledning, upphandling, byggledning och ekonomiuppföljning. Projektet upphandlades som en utförandeentreprenad, vilket var ett nära samarbete mellan oss, Vasakronan och Öhmans Bygg.

Då den tidigare hyresgästen hade strikta sekretesskrav på sig så var möjligheten att inventera installationer mycket begränsade före projekteringen. Denna utfördes då med gamla relationsritningar som grund vilket visade sig vara en utmaning berättar Mikael Hollsten, projeketledare toofab. Även ljudkraven har varit extremt högt ställda med tanke på den nya verksamheten.

Hyresgästanpassningen stod klar under 2022