Ventilation och vård i Täby

Fastigheten Marknaden 1 är en 70-tals fastighet, belägen i Täby centrum utanför Stockholm. Inom dess yta på ca 20 000 kvm ryms flera olika vårdinrättningar såsom vårdcentral, apotek och äldreboende.

2019 fick toofab uppdraget att projektleda ett ventilationsbyte i fastigheten. Det föråldrade ventilationssystemet som fanns, klarade inte av att leverera tillräckliga mängder luft till verksamheterna i huset och fokus framåt var att energieffektivisera och säkerställa gott inomhusklimat i fastigheten. Dessutom var huvudmålet att uppnå ställda myndighetskrav på ventilation och naturligtvis nöjda hyresgäster.

Det har varit stora utmaningar under projektets gång,  gammal fastighet och gamla installationer. Stor hänsyn har tagits för att säkerställa en säker tillvaro för hyresgästerna och god ventilation under byggnation genom provisorier. Fastigheten innehåller operationssalar som varit i drift genom hela projektets gång. Alla hyresgäster har trots känsliga verksamheter inom vård och omsorg kunnat fortsätta att  bedriva sin verksamhet  medan alla ventilationsaggregaten bytts och installationsarbeten pågått.

Det är känsliga verksamheter som bedrivs i huset och ett ventilationsbyte under en pandemi ger vissa utmaningar!

Victor Andersson

Victor Andersson

Projektledare, toofab

Det nya ventilationssystemet är inte bara mer energieffektivt, utan även betydligt enklare att hantera för personalen. Entreprenaden stod klar 2021 april. Toofabs uppdrag fortsätter i fastigheten med att utreda installationer och projektleda hyresgästanpassningar.